Finstilt

Köpvillkor

Genom att beställa en logotyp via kvalitetsdesign.se ingår kund ett avtal med Klokskap i Väst AB. Kund godkänner därmed också samtliga nedanstående köpvillkor.

Kunden har möjlighet att ångra en beställning fram till att kunden erhåller de första logotypförslagen. Skicka bara ett mail innan förslagen kommer så utgår inga som helst avgifter. Mailadress framgår av bekräftelsemailet.

Avbryter kunden beställningen efter att de första prototypförslagen skickats utgår endast en administrativ avgift om 100 kr exklusive moms. Vi strävar efter att göra alla kunder nöjda men förbehåller oss rätten att ta ut denna blygsamma administrativa avgift för att undvika oseriösa beställare.

Alla logotyper översända till kund är Klokskaps i Väst AB:s egendom tills full betalning är genomförd. Dessa logotyper är märkta med en vattenstämpel. Kund som slutför en beställning och erhåller en slutleverans har efter betalning fullständiga rättigheter till den översända logotypen. Klokskap i Väst AB förbehåller sig dock rätten att nyttja designade logotyper i vår portfölj och i eventuella andra reklamsyften.

Klokskap i Väst AB, inklusive eventuella underleverantörer, ska undvika varumärkesintrång i form av logotyper som är för lika andra företags logotyper eller grafiska profil i övrigt. Det är svårt ett helt säkerställa att det inte finns någon liknande logotyp förut och kunden godkänner vid beställningen att eventuella skadeståndsanspråk inte kan överstiga det belopp kunden betalat till Klokskap i Väst AB. Upptäcker kunden att levererad logotyp har för stor likhet med tidigare logotyp tillhörande ett annat bolag återbetalas naturligtvis det fakturerade beloppet i sin helhet om kunden så önskar. Vi kan också leverera en ny logotyp.

Alla åtaganden om att vidareutveckla/uppdatera logotypen upphör i och med att kunden godkänner slutleveransen.

Vid slutleverans erhåller kunden alla filer via e-post. Eventuella fel rapporteras till Klokskap i Väst AB innan betalning sker från kunden. I samband med betalning från kund, accepterar också kunden designen/slutleveransen.

Logotypen levereras i filtyperna .eps, .jpg och .png. Dessutomlevereras källfilen, vanligen .ai.

Fakturor betalas inom 10 dagar efter angivet fakturadatum.  Dröjsmålsränta debiteras med gällande referensränta +8%.